Brokerske kuće

brokerske kuceU savremenom poslovanju se često susrećemo sa pojmovima kao što su brokerske kuće, berza, broker, valute, forex-broker, berzanski posrednik i tome slično. Razlog tome se nalazi u činjenici da živimo u vremenima gde berzansko investiranje i trgovina na svetskom finansijskom tržištu sve više preuzimaju primat među vodećim poslovima današnjice. Zato je jedan od najčešće korišćenih pojmova upravo termin brokerska kuća, ali je često u upotrebi i naziv broker što bi u suštini značilo isto. Međutim, ovo naizgled sinonimno poistovećivanje pojmova broker i brokerske kuće u finansijskoj terimologiji često izaziva nedeumicu i to sa razlogom. Naime, pojam broker se koristi kao naziv za brokersku kuću u skraćenoj terminološkoj konstalaciji, ali se mora znati da naziv broker može označavati i lice, odnosno osobu koja obavlja brokerske poslove unutar neke od brokerskih kuća. Svejedno, bilo da je broker ili brokrska kuća od vitalne važnosti je to da svakako moraju posedovati određene dozvole i licence za obavljanje berzansog poslovanja. Tačnije rečeno, definicija koja može pojasniti naziv broker kao poslovno zanimanje, kaže da je broker lice koje je položilo stručni ispit pred Komisijom za hartije od vrednosti i steklo licencu za obavljanje brokersko-dilerskih poslova. Prema tome, određeno lice koje poseduje licencu moglo da radi kao broker, treba da je zaposleno unutar neke brokerske kuće.

Unutar institucija kakve su brokerske kuće, dakle posluju lica koja zastupaju interese klijenata koji su ukazali poverenje brokerskoj kući za koju rade. Zastupanje klijenata se tačnije odnosi na posredovanje u berzanskom trgovanju (trgovanje akcijama/deonicama) u svemu na način koji je klijent striktno definisao instrukcijama u nalogu za trgovanje. Brokerske kuće su dužne da na transparentan način obezbede javnost svih aktivnosti na tržištu hartija od vrednosti (propisi na to obavezuju svaku brokersku kuću prilikom izdavanja dozvole za rad). To naravno govori o profesionalnom obavljanju posla svake brokerske kuće, a kao osnovni preduslovi poslovanja, transparentnost i javnost se postižu na način što brokerska kuća unosi sve nalage klijenata u elektronski sistem berze za vreme obavljanja trgovine. Obaveza brokerske kuće i brokera prema klijentima se sastoji i u davanju opšte poznate informacije koja sadrži opštu sliku tržišta, obračunsku cenu akcije, poslednju postignutu cenu akcije u trgovanju na berzi, obim ponude i tražnje na berzi za određenom akcijom i niz drugih relevantnih činjenica. Brokerske kuće nemaju  pravo da klijentu sugerišu odluku, ali su u obavezi da obezbede klijentima sve potrebne uslove i informacije kako bi bili u ravnopravnoj situaciji sa drugim učesnicima pri donošenju konačne investicione odluke. Naravno, odluka klijenta mora biti samostalna, odnosno da predstavlja njegovu slobodnu volju koja je prethodno zasnovana na podrobnim i korisnim informacijama.  Brokerske kuće sve informacije pružaju klijentima iz izvora kao što su ažurirani izveštaji, dokumenta, analize i ostale korisne informacije od brokera.

Ukoliko se želi trgovati na organizovanom berzanskom tržištu neophodno je izabrati brokersku kuću, jer  su brokerske kuće ovlašćeni učesnici na berzi od strane nadležnih organa. Brokerske kuće mogu nositi naziv Forex broker, što označava pravno lice koje se bavi posredničkim poslovanjem na forex tržištu i slično poslovanju brokera na berzi obavlja brokerske poslove na globalnom finansijskom tržištu valuta ili Forex Market-u. Praktično, investiranje na međunarodnom tržištu valuta se obavlja uz pomoć posrednika, a to su takođe brokerske kuće. Jedna od najpoznatijih kod nas je KapitalRS koja je prepoznatljiva po svom načinu poslovanja i profesionalnom odnosu prema klijentima, što je uostalom odlika koju imaju sve ozbiljne brokerske kuće.

Ako Vam je ovaj članak držao pažnju saznajte više i o srednjem kursu evra.

Share