Dodatni posao

Objavilo Trgovanje na Forexu u kategoriji Forex | 0 komentara

Dodatni posao

Ekonomska kriza uticala i na značajno smanjenje broja radnih mesta i povećanje opšte nezaposlenosti pa je dodatni posao je posatao sve češća pojava. Tendencija da inflatorni faktori ukazuju na stalno povećanje cena osnovnih životnih namirnica građanstvo je primorano da u masovnijem broju potražuje dodatni posao. Šta više, dodatni posao više nije retka pojava  društvenog života, već njegova potreba za rešavanje egzistencijalnih problema, kao i sastavni deo svakodnevnog života. Činjenica je da veliki broj zanimanja više ne obezbeđuje pristojnu mesečnu zaradu, pa čak i ona zanimanja koja primarno obezbeđuju zadovoljenje elementarne egzistencije pojedinca i porodice nisu u dovoljnoj meri profitabilna, a posebno u smislu potreba sekundarnog tipa. Ovde se podrazumevaju sve potrebe i aktivnosti za podmirenje kvalitativnih potreba društva i čoveka kao osnovnog nosioca posla. Često se dešava da dodatni posao ne doprinosi kvalitetu života ljudi, već degradira onoga koji ga obavlja, ako ni u čemu drugom, ono po dužini radnog vremena koje je potrebno da bi se dodatni posao obavljao. Naime, ne postoji vreme potrebno za odmor i revitalizaciju organizma koji čini dodatne napore da bi se dodatni posao obavljao, tako da to direktno utiče na smanjenje kvaliteta života radnika i društva uopšte. Osim toga, dodatni posao u velikoj meri zavisi od afiniteta i sposobnosti pojedinaca, ali i od ponude koja se tretira kao dodatni posao. Situacija u okruženju u kojem živimo ne pruža nam uvek najadekvatnija rešenja, a sve u zavisnosti od toga da li dodatni posao ispunjava određene uslove kako bi imao svoj smisao i opravdanost rada. Shodno tome, dodatni posao bi trebalo da ima mogućnosti dobre organizacije koja za rezultat donosi srazmeran odnos između kvaliteta i kvaniteta obavljanog posla, radno vreme koje ne bi trebalo da bude duže od četiri sata, kako bi se obezbedilo podrazumevano vreme za odmor i revitalizaciju, zatim mogućnost za pristojnu i adekvatnu zaradu koja bi stimulativno delovala obzirom na prirodu aktivnosti koja se zahteva da bi se obavljao dodatni posao. Navedeni zahtevi koje bi trebalo postaviti kao uslov da bi se donela odluka o angažovanju za dodatni posao su sasvim prirodan način razmišljanja svakog pojedinca. Međutim, u praksi se teško ispunjavaju sve te kopmponente, a najveći problem predstavlja organizacija rada posebno ako se radi o problemu usklađivanja radnog vremena prema rasporedu iz redovnog zanimanja. Retko se dodatni posao može obavljati u fleksibilnom radnom vremenu, u terminima koje možemo sami rasporediti u skladu sa svojim dnevnim obavezama i potrebama ili prema sopstvenim željama. Zato, dodatni posao u sverama savremenog poslovanja beleži brojne prednosti koje ima forex trgovina, a shodno činjenici da ispunjava sve uslove prethodno navedene. Trgovanje na Forex-u ne samo da je moguće organizovati kao dodatni posao prema sopstvenom dnevnom rasporedu (Forex tržište radi 24 sata dnevno, pet dana u nedelji), već je ima vrlo fleksibilnu dužina vremenskog intervala potrebnu za trgovanje koja zavisi od tipa trgovca i njegovih afiniteta u radu, a kao najznačajnije Forex poslovanje nudi mogućnost dobre zarade bilo da se obavlja kao osnovno zanimanje ili se organizuje uz rad kao dodatni posao.

Saznajte i kako najlakše zaraditi novac.

Share