Osnovni ekonomski principi

Objavilo Trgovanje na Forexu u kategoriji Forex | 0 komentara

Osnovni ekonomski principi

Ako posmatramo pojedino preduzeće, odnosno domen mikroekonomije, osnovni ekonomski principi su ekonomičnost, produktivnost i rentabilnost. Ekonomičnost ima za cilj da se ostvari određena proizvodnja ili usluga uz što manje troškove. To je odnos između proizvodnje i troškova za njeno ostvarenje. Može se meriti vrednosno i naturalno. Produktivnost je veoma značajan pokazatelj uspešnosti poslovanja. Ona nam govori koliko je rada utrošeno za stvaranje nekog proizvoda. Predmet je konstantnog praćenja i unapređivanja kroz istoriju. Cilj je ostvariti maksimalni rezultat sa minimalnim ulaganjima, koji je moguće postići na 2 načina: povećanjem ukupne mase proizvoda ili povećanjem radnog učinka. Rentabilnost je uspešnost poslovanja i najširi ekonomski pokazatelj. Teži maksimalnoj dobiti uz što manja ukupno angažovana sredstva. Predstavlja odnos ismeđu poslovnog rezultata i uloženog kapitala. Osnovni ekonomski principi su međusobno povezani i svako uspešno poslovanje podrazumeva njihovo poštovanje i primenu u praksi.

Ako posmatramo ukupna ekonomska kretanja privrede kao celine, odnosno oblast makroekonomije, osnovni ekonomski principi se definišu nešto drugačije. Brojni ekonomisti su se bavili problemom utvrđivanja osnovnih ekonomskih principa, ali nijedno rešenje nije toliko prihvaćeno kao ono koje je dao harvardski ekonomista Gregori Mankju. U svojoj čuvenoj knjizi Principi ekonomije, on izučava oblasti ponude i tražnje, tržišta, ekonomije javnog sektora, ponašanje preduzeća i industrijsku organizaciju, ekonomiju rada, makroekonomske podatke, kretanja novca i cena na duži rok. Po njemu postoji 10 principa ekonomije, a grupišu se u tri osnovne celine:

Kako pojedinci donose odluke?

  1. Suočavanje pojedinaca sa supstitutivnim odnosom (trade-off);
  2. Trošak nečega je ono što ste spremni da za njega razmenite;
  3. Racionalni ljudi razmišljaju na osnovu marginalnih promena;
  4. Ljudi reaguju na podsticaje;

Kako pojedinci utiču jedni na druge?

  1. Razmenom se može obezbediti poboljšanje položaja svima;
  2. Tržište je, po pravilu, dobar način organizovanja privredne aktivnosti;
  3. Država može ponekad unaprediti rezultate tržišta;

Kako funkcioniše privreda kao celina?

  1. Životni standard jedne zemlje zavisi od njene sposobnosti da proizvodi dobra i usluge;
  2. Cene rastu kada država štampa previše novca;
  3. Društvo se suočava sa kratkoročnim trade-offom između inflacije i nezaposlenosti.

Ovako klasifikovani, osnovni ekonomski principi nam pomažu da bolje razumemo svet u kome živimo. Olakšavaju svakom pojedincu da postane aktivni učesnik u privrednom životu, ako to odabere. Jedan od profitabilnijih načina da se uključite u globalno tržište je trgovina na forexu. Forex je devizno tržište na kome se trguje različitim svetskim valutama. To međubankarsko tržište formirano je 1971. kada se sa fiksnih deviznih kurseva u međunarodnoj trgovini prešlo na plutajuće devizne kurseve. Forex je danas najveće i najznačajnije finansijsko tržište na svetu, sa dnevnim prometom od preko 5,5 biliona USD. Poređenja radi, njujorška berza dnevno ima promet od 25 milijardi USD. Da se oprobate na ovom tržištu pomoći će vam KapitalRS, svojim brojnim alatima, besplatnim webinarima, najmodernijim platformama. Koristeći osnovne ekonomske principe, svojim tehničkim i fundamentalnim analizama na dnevnom nivou, KapitalRS vam omogućava da postanete uspešan trejder.

Share