Srednji kurs evra

Objavilo Trgovanje na Forexu u kategoriji Forex | 0 komentara

Srednji kurs evra

Kurs evra je obavezna tema dnevnih vesti sa svoje tri vrednosti, prodajni kurs evra, srednji kurs evra i kupovni kurs evra. Kurs evra najčešće se poistovećuje sa odnosom evra i dinara, jer je evro ustaljen u našem narodu kao neki vid alternativne valute. Ma nje su interesantni odnosi između evra i dolara ili švajcarskog franka, mada se jednako dnevno objavljuju vrednosti svih stranih konvertibilnih valuta. Šta više, srednji kurs evra više služi kao reper u kupoprodajnim odnosima, jer najčešće interesovanje zadržava prodajna ili kupovna cena evra u odnosu na dinar, a sve u zavisnosti kojoj se transakciji pristupa.  Iako je na globalnoj finansijskoj sceni najinteresantniji odnos  evra i dolara izraženo u valutnom paru EUR/USD, u našoj zemlji je daleko manje interesovanje za kurs dolara. Šta više, srednji kurs evra se bitno prati na svim nivoima finansijskog poslovanja.  Posmatrano sa aspekta globalne finansijske scene, srednji kurs evra ima značajnu ulogu u odnosu na mnoge valute iz razloga što većina zemalja u svetu je manje ili više ekonomski upućenana zemlje Evro zone, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je ekonomija Evro zone jedna od najmoćnijih u svetu. Kada je reč o našoj zemlji, srednji kurs evra je prirodno jako važan u oblasti izvozne politike, jer je dobar deo izvoza iz naše zemlje usmeren ka zemljama iz Evropske unije.

Srednji kurs evra, odnosno odnos evra u odnosu na druge svetske valute ima veliki značaj u međunarodnom sistemu finansija, što proizilazi iz činjenice da se u međunarodnim ekonomskim odnosima sistem kupoprodaje obavlja u različitim novčanim nacionalnim jedinicama zemalja koje učestvuju u trgovini dobara. Plaćanje se obično vrši u valuti zemlje koja prodaje određenu robu, gde se za protivvrednost računa konvertibilni iznos u valuti kupca. Postoje migućnosti kod kojih izvoznik potražuje naplatu u nekoj drugoj za koju ima opravdan interes. Nasuprot tome, kupac obično raspolaže svojom nacionalnom valutom, a da bi došao do strane valute mora izvršiti proces konverzije svoje valute u traženu valutu. Međutim, svakako se i kupac i prodavac pojavljuju na deviznom tržištu, gde se dalje meri odnos valuta u vidu valutnih parova na globalnom finansijskom tržištu. Trgovci valutama na Forex-u učestvuju na način investiranja kupovinom i prodajom valuta, a da pri tom prate najvišu i najnižu cenu koju dostiže određen valutni par. U ovom slučaju srednja vrednost nema bitnu ulogu, a u našem slučaju, srednji kurs evra u odnosu na druge valute nije interesantna informacija. Inače, kurs evra se najčešće analizira u valutnim parovima EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY i sl. Naravno, kada je reč o Forex-u, misli se na raspon cena između najviše i najniže, nikako na srednji kurs evra, iz jednostavnog razloga što se ova razlika naziva spread i upravo ona donosi zaradu u forex transakcijama.  Primećuje se da su na taj način apostrofirani odnosi najvećih ekonomija sveta što ujedno kurs evra čini posebno interesantnim ako se zna da ekonomija evro zone ima značajnu ulogu u svetskoj ekonomiji.

Dakle, srednji kurs evra kod nas uglavnom podrazumeva srednju vrednost odnosa evra i dinara iz praktičnog razloga razmene novca pri svakodnevnim trgovinskim transakcijama. Zato je vrlo važno razumeti politiku kursa evra i dinara, kao i domaće devizno tržište, na koje utiču brojni faktori, na osnovu kojih se formira kurs, a kao reper kretanja cena u dinarskoj protivvrednosti  analizira se srenji kurs evra.

Pogledajte i šta je to devizni kurs i koji su to najvažniji ekonomski principi.

Share