Ekonomija

Ekonomija je ključna disciplina u području društvenih nauka. Bavi se analiziranjem faktora koji utiču na prihode, bogatstvo i blagostanje. Ova naučna disciplina proučava kako društva upotrebljavaju ograničene resurse da bi proizvela određena dobra i usluge i raspodelila ih među ljudima. Sama reč ekonomija dolazi od grčke riječi Oikonomia (oikos – kuća, nomos – zakon). Kao što i samo ime govori, ona se bavi važnim...

Detaljnije